Anarchia

 Anarchia

David Ball

Anarchia az a név, amelyet egy olyan helyzet, amikor nincs kormány A köznyelv az anarchia kifejezést is használja a rendezetlenség, az egyének viselkedését irányító elvek hiányának leírására.

Ahhoz, hogy megértsük, mi az anarchia, a kifejezést a következő szinonimájaként is használják anarchizmus Az anarchia szó jelentése és az anarchista szó jelentése között az a lehetséges különbségtétel, hogy az előbbi az eszmére utal, míg az utóbbi az a politikai áramlat, amely megpróbálja megvalósítani azt a társadalomban.

Az "anarchia mi is az?" kérdésre válaszolva megállapíthatjuk, hogy a politikai filozófiát illetően az anarchiát olyan politikai elméletként határozhatjuk meg, amely elutasítja a kormányzat szükségességét, és amely ellenzi a hierarchiák létezését és/vagy egyes egyének vagy csoportok uralmát más egyének vagy csoportok felett.

Lásd még: Mit jelent árulásról álmodni?

Miután elmagyaráztuk, hogy mi az anarchia, foglalkozhatunk a kifejezés eredetével. Az anarchia szó a görögből származik. anarkhia ami azt jelenti, hogy nincs uralkodó, nincs kormány.

Az anarchia szimbólumai

Miután elmagyaráztuk, mit jelent az anarchia, megemlíthetjük e politikai áramlat néhány szimbólumát. Az egyik legismertebb anarchista szimbólum egy körrel körülvett "A" betű, tulajdonképpen az "O" betű (ezt a szimbólumot körbeírva A-nak nevezik). Az A az anarchiát, az O a rendet jelenti.

A szimbólum a "társadalom az anarchiában keresi a rendet" kifejezésre utal, amely egy részlet a műből. Mi az ingatlan? Kutatás a jog és a kormányzás elvéről a francia politikai filozófus Pierre-Joseph Proudhon amely 1840-ben jelent meg.

A 19. század végén a vörös zászlót az anarchisták széles körben használták jelképként, de az 1917-es októberi forradalom után az oroszországi kommunistákhoz és szociáldemokratákhoz való kötődése miatt az anarchisták nem használták tovább.

A piros-fekete zászló az anarchia, pontosabban az anarchoszindikalizmus nevű irányzat szimbóluma. A zászló egyik fele piros (a szocializmus hagyományos színe), a másik fele fekete (az anarchizmus hagyományos színe), amelyet egy átlós vonal választ el egymástól. Az anarchoszindikalisták úgy vélik, hogy a munkások emancipációjának útja a munkások saját akcióin keresztül vezet.ahelyett, hogy a képviselőválasztáson keresztül menne.

Az anarchoszindikalisták azt is állítják, hogy a munkásszervezetek az állam és a kapitalizmus elleni harcot szolgálhatják, és egy olyan új társadalom alapjául szolgálhatnak, amely a munkások önigazgatásán alapul, nem pedig a termelési eszközöket birtokló főnököknek való alávetettségen.

Az anarchizmus másik fontos szimbóluma az úgynevezett anarchia zászlaja.

Az anarchia zászlaja

Az anarchia zászlaja egy egységesen fekete zászló. Az anarchia e szimbólumának színe, amely világos kontrasztot képez az országok zászlóinak jellemző színével, az anarchisták nemzetállamokkal szembeni ellenállását szimbolizálja. Továbbá, mivel a fehér zászlók a megadási szándékot vagy a megegyezés keresését mutatják be, a fekete zászló a megadás szándékát vagy a megegyezés keresését is szimbolizálhatja.az anarchisták harciassága.

Anarchizmus

Az anarchizmus szó az anarchia szóból származik. Mint fentebb láttuk, az anarchia szó jelentése: kormányzat hiánya. Az anarchisták úgy vélik, hogy kormányok, hierarchiák és elnyomó rendszerek hiányában lehetséges lenne az egyének érdekeit úgy egyesíteni, hogy a társadalom közös javát valósítsák meg.

Az anarchisták amellett érvelnek, hogy a társadalmi rendet a polgárok közötti megállapodással kell létrehozni, nem pedig a hatóságok által rájuk kényszeríteni. Az anarchisták nemcsak az állam és annak elnyomó eszközei létezését ellenzik, hanem a kapitalizmus és a társadalmi osztályok eltörlése, valamint az egyének közötti egyenlőség megteremtése mellett is kiállnak.

Bár a görög-római és a kínai ókor néhány gondolkodóját az anarchizmus fogalmának előfutárainak tekintik, az anarchizmus mint politikai és filozófiai áramlat eredete valószínűleg a 18. században keresendő. Úttörői között volt a brit utilitarista filozófus William Godwin .

A 19. század közepén az anarchizmus megerősödésének időszakát élte meg a munkások körében, akik fellázadtak a kapitalista rendszer általuk igazságtalannak és elnyomottnak tartott rendszere ellen. Az anarchizmus legfontosabb elméletalkotói közül a francia politikai filozófus Pierre-Joseph Proudhon, az első, aki anarchistának nevezte magát, és az oroszok. Michael Bakunin e Peter Kropotkin .

Az anarchisták a kapitalizmus eltörlésére vágynak, de a marxista szocializmus híveivel ellentétben nem kívánják a kapitalista államot a proletárok által irányított állammal (a proletariátus diktatúrájával) helyettesíteni, amely a jövőben egy osztály- és állam nélküli társadalmat hozna létre, az ún. kommunizmus Az anarchisták úgy vélik, hogy minden állam az egyik csoportnak a másik feletti elnyomása és a tekintélyelvűség rendszerének felel meg. Ezért az anarchisták az állam teljes és azonnali eltörlése mellett érvelnek.

Bár az anarchista gondolkodást, mivel olyan jellemzőket mutat fel, mint a kapitalizmus eltörlésének védelme, általában a baloldali ideológiák közé sorolják, vannak, akik azt állítják, hogy nem illeszkedik sehová a francia forradalom idején kialakult bal- és jobboldal közötti szembenállásban, amelyet az jellemez, hogy a különböző csoportok hogyan kívánják használni az államot. Ahelyett, hogy aaz állam ellenőrzését, és azt egy csoport vagy társadalmi osztály szolgálatába állítják, az anarchisták az állam eltörlésére törekszenek.

Lásd még: Mit jelent tiszta vízről álmodni?

További érdekes jelentések és fogalmak:

  • A történelem jelentése
  • Az erkölcs jelentése
  • Az anarchizmus jelentése

David Ball

David Ball kiváló író és gondolkodó, aki szenvedélyesen kutatja a filozófia, a szociológia és a pszichológia területeit. Az emberi tapasztalat bonyolultsága iránti mély kíváncsisággal David életét annak szentelte, hogy feltárja az elme összetettségét, valamint annak nyelvvel és társadalommal való kapcsolatát.David Ph.D. fokozattal rendelkezik. Filozófia szakon egy rangos egyetemen tanult, ahol az egzisztencializmusra és a nyelvfilozófiára összpontosított. Tudományos útja az emberi természet mélyreható megértésével ruházta fel, lehetővé téve számára, hogy összetett gondolatokat világosan és összehasonlítható módon mutasson be.Pályafutása során David számos elgondolkodtató cikket és esszét írt, amelyek a filozófia, a szociológia és a pszichológia mélységeibe nyúlnak bele. Munkája különböző témákat vizsgál, mint például a tudat, az identitás, a társadalmi struktúrák, a kulturális értékek és az emberi viselkedést meghatározó mechanizmusok.Tudományos törekvésein túl Davidet tisztelik azért, mert képes bonyolult kapcsolatokat szőni e tudományágak között, holisztikus perspektívát kínálva az olvasóknak az emberi állapot dinamikájáról. Írásai kiválóan integrálják a filozófiai fogalmakat szociológiai megfigyelésekkel és pszichológiai elméletekkel, és arra hívják az olvasókat, hogy fedezzék fel gondolatainkat, tetteinket és interakcióinkat a mögöttes erőket.Az absztrakt - Filozófia blog szerzőjeként,A szociológia és a pszichológia, David elkötelezett az intellektuális diskurzus előmozdítása és az ezen egymással összefüggő területek közötti bonyolult kölcsönhatások mélyebb megértésének elősegítése mellett. Bejegyzései lehetőséget kínálnak az olvasóknak, hogy elgondolkodtató ötletekkel foglalkozzanak, megkérdőjelezzék a feltételezéseket, és bővítsék szellemi látókörüket.Sokatmondó írásmódjával és mélyreható belátásaival David Ball kétségtelenül hozzáértő kalauz a filozófia, a szociológia és a pszichológia területén. Blogja célja, hogy inspirálja az olvasókat, hogy induljanak el saját önvizsgálati és kritikai vizsgálatukra, ami végső soron önmagunk és a minket körülvevő világ jobb megértéséhez vezet.