Tipes ideologie en hul belangrikste kenmerke

 Tipes ideologie en hul belangrikste kenmerke

David Ball

Ideologie is 'n term wat dikwels gebruik word om 'n groepering van oortuigings, idees en filosofiese , politieke en sosiale beginsels te definieer wat die denke van 'n persoon insluit, groep, beweging, van 'n hele samelewing of selfs van 'n era.

Die ontwikkeling van hierdie woord het deur die geskiedenis gebeur en het baie denkers betrek.

In enige geval, ideologie kan ook die produksie van betekenis en waardes beteken, sowel as manipulasie deur idees, valse idees, idees en waardes van die heersende klas en selfs 'n manier om die wêreld te verstaan.

In die sin. van 'n stel idees, beginsels en oortuigings, behels ideologie 'n beplanning van houdings met die doel om die vasgestelde doelwitte uit te voer.

Daar is baie modelle van ideologieë, met verskillende kenmerke.

Klassieke Liberale en Neoliberale Ideologie

Liberalisme is sedert die 17de eeu een van die belangrikste en mees noodsaaklike stukke vir sosiale, politieke en ekonomiese stelsels in die Weste.

Sodanige ideologie was geskep uit aantekeninge deur die filosoof John Locke, maar het meer gewild geword gedurende die 18de eeu toe die ook filosoof Adam Smith dit begin beskerm het.

In 'n feodale samelewing – met die bestaan ​​van feodale here en dienaars – , 'n nuwe sosiale klas begin gebore word: die bourgeois-klas.

Sulke individue het inpolities);

 • Gunstig vir gelykheid – geslag, ras, polities, ekonomies en maatskaplik;
 • Glo nie dat die Staat geblus moet word nie, maar baklei sodat dit nie die wense simboliseer nie van die bevolking .
 • Nasionalistiese Ideologie

  Nasionalisme is nog 'n politieke ideologie of denkstroming wat die waardering van die kenmerke van 'n nasie voorstaan.

  Die nasionalistiese ideologie word uitgedruk deur patriotisme, dit wil sê dit is in die gebruik van nasionale simbole, soos die vlag, die sing van die volkslied, onder andere.

  Nasionalisme poog om die gevoel na vore te bring. om aan die kultuur van 'n nasie te behoort en met die tuisland te identifiseer.

  Vir nasionalisme is een van die hoofdoelwitte daarvan om die nasie te bewaar, gebiede en grense te verdedig, asook die taal- en kulturele manifestasies te handhaaf. Dit staan ​​prosesse teë wat so 'n identiteit kan transformeer of vernietig.

  Die hoofkenmerke daarvan is:

  • Verbetering van die land, kultuur, geskiedenis en sy mense;
  • Die belange van die vaderland is belangriker as individuele belange;
  • Verdediging van die kultuur van behoort en identifikasie met die nasie;
  • Geloof in die verdediging van die vaderland en ywer vir die grense van die land;
  • Bewaring van natuurlike taal en kulturele uitdrukkings.

  In Brasilië was nasionalisme sigbaar tydens die Getúlio-regeringVargas.

  baie idees van die uitbreiding van die ekonomie, gebaseer op vryheid as 'n fokus vir die ontwikkeling van die ekonomie en die samelewing.

  Die feodale samelewing het self die behoefte aan veranderinge gesien, wat op 'n paar baie radikale dui, hoofsaaklik as gevolg van die uitbuiting van diensbare arbeid.

  Sien ook: Droom van baba ontlasting: in die asblik, skoonmaak, trap, optel ens.

  Die veranderinge het stadig begin, maar het progressief gegroei as gevolg van die ophoping van surplusse uit die produksie van die herehuise.

  Die bourgeoisie, as 'n spesialisklas in die koop en verkoop van sulke surplusse, ambisieus om winste te verhoog, het bietjie vir bietjie begin om die rykdom wat voor haar verskyn het, toe te eien.

  Die rykdom van die Kerk, die bedrieglike vervreemding van Staatsdomeine, diefstal van gemeenskaplike eiendom en usurpasie van eiendom feodalisme om dit in moderne private eiendom te omskep, is van die houdings van die bourgeoisie.

  Die belangrikste kenmerke van die klassieke liberale ideologie is:

  • Totale oortuiging in regte, vryheid en individualiteit van die individu,
  • Verdediging van beleide met die doel om sosiale waardes te beskerm,
  • Geloof dat die individu minder deur die Staat beheer moet word,
  • Het vrye mededinging , vrye handel en vrye wil as die pilare vir 'n samelewing om vry en gelukkig te wees, synde die pad na vooruitgang,
  • Opposisie teen die ideologieë van kommunisme, fascisme, totalitarisme en Nazisme,want vir liberalisme het hierdie ideologieë idees wat enige individualistiese houding en vryheid van die samelewing vernietig,
  • Verwerping van die konsep van totalitarisme of oormatige staatsbeheer oor mense.

  Na die globalisering, neoliberalisme het homself gemanifesteer, wat klassieke liberalisme vervang het, deur die gedagtes van die Noord-Amerikaanse ekonoom Milton Friedman.

  Die idees van neoliberalisme bepleit groter outonomie vir individue, benewens minder staatsinmenging, veral in gebiede wat verband hou met ekonomiese, sosiale en politieke kwessies.

  Dit wil sê, soos klassieke liberalisme, glo neoliberalisme dat die staat so min as moontlik in die arbeidsmark en in die lewens van burgers in die algemeen moet inmeng.

  Neoliberalisme verdedig ook privatisering en die ekonomiese opvattings van die kapitalistiese doktrine.

  Die neoliberale ideologie gee nie voorregte in sy beleid aan die prioriteitsaandag van die basiese regte van burgers, soos byvoorbeeld sosiale regte en politici nie.

  Deur voorkeur te gee aan die vermindering van staatsmag en die toename van die mag van die ekonomie, is neoliberalisme in stryd met die waarborge van die Staat ten opsigte van sosiale welstand.

  Hulle staan ​​uit as hoofkenmerke van neoliberalisme:

  • Groter politieke en ekonomiese outonomie vir individue,
  • Minder staatsinmenging in die regulering vanekonomie,
  • Verhoogde voordele vir die toetrede van buitelandse kapitaal in die land,
  • Vermindering van staatsburokrasieë,
  • Selfregulering van die ekonomiese mark,
  • Die basis van die ekonomie word gevorm deur private maatskappye,
  • Verdediging van die privatisering van maatskappye in staatsbesit,
  • Pryse vir die vermindering van belasting,
  • Ondersteun die ekonomiese beginsels van kapitalisme.

  Daarbenewens is neoliberalisme geposisioneer teen die maatstawwe van ekonomiese proteksionisme.

  Fascistiese Ideologie

  Fascisme was 'n doktrine teenwoordig op verskeie plekke in Europa tussen 1919 en 1945, en bereik 'n groot aanhang selfs in ander kontinente.

  Daar word geglo dat die naam fascisme beïnvloed is deur die Latynse woord fasces (hoewel die korrekte oorsprong fascio is), wat verwys na 'n byl met 'n bondel stokke, wat gebruik is om gesag tydens Antieke Rome te simboliseer.

  Die hoofkenmerk daarvan was om 'n politieke sisteem imperialisties, teen die bourgeoisie, nasionalisties, outoritêr en totaal gekant teen liberalisme.

  Na die einde van die Eerste Wêreldoorlog het die liberale en demokratiese stelsel ernstige bevraagtekening begin ly, wat die ontstaan ​​van linkse politieke voorstelle vergemaklik het. , soos in die geval van sosialisme.

  Fascisme het dus verdedig dat die staat die manifestasies van individuele lewe ennasionalisme, die onbetwisbaarheid van die leier se gesag, die nasie as 'n hoogste goed wat enige opoffering verdien, asook die verdediging van sommige kapitalistiese idees, soos private eiendom en die vrye inisiatief van klein en mediumgrootte maatskappye.

  Vir fascisme sou nasionale redding tot stand kom deur militêre organisasie, oorlog, stryd en ekspansionisme.

  Daar was verwerping van die idee van die afskaffing van eiendom, klassestryd en sosiale gelykheid absoluut.

  Daarom is dit die belangrikste besonderhede van fascisme:

  • Militêre nasionalistiese ekstremisme,
  • Afkeer van demokrasie deur verkiesings, sowel as kulturele vryheid en politiek,
  • Oortuiging in sosiale hiërargie en die oppergesag van elites,
  • Begeerte na die "gemeenskap van die mense" ( Volksgemeinschaft ), waar die belange van die individu onderworpe is aan die "die goeie van die nasie”.

  Fascisme het die belofte gemaak om samelewings te herstel wat deur oorlog vernietig is deur die belofte van rykdom, om 'n nasie sterk te maak en sonder politieke partye wat antagonistiese sienings gebruik het.

  Kommunistiese ideologie

  Kommunisme is 'n ideologie wat heeltemal teenstrydig is met liberale ideologie.

  Op grond van Marxisme glo kommunisme dat gelykheid tussen burgers belangriker is as hul eie vryheid.

  Alhoewel hulle oorsprong uit Antieke Griekeland is, die voorlopersvan ideologie was Karl Marx en Friedrich Engels, wat kommunisme gegrond het deur hul idees en teorieë deur dit in die beroemde boek "Kommunistiese Manifest" te plaas.

  Die belangrikste besonderhede van kommunisme is:

  • Verdediging van die uitwissing van klassestryd en private eiendom,
  • Verdediging van 'n regime wat gelykheid en sosiale, politieke en ekonomiese geregtigheid onder individue bied,
  • Geloof in die instrumentalisering van die Staat deur uitbuiting in die hande van ryk mense. Daarom wil kommunisme 'n staatlose en klaslose samelewing hê,
  • Geloof in die ekonomiese en politieke stelsel onder die beheer van die proletariaat,
  • Dit is in stryd met kapitalisme, tesame met sy "burgerlike demokrasie" as 'n stelsel,
  • Dit is in stryd met vrye handel en oop mededinging,
  • Veroordeel die beleid van kapitalistiese state in internasionale betrekkinge.

  Demokratiese Ideologie

  Dit het hom aan die einde van die 19de eeu gemanifesteer danksy die proletariese beweging. Dit word beskou as 'n aspek van die sosialistiese ideologie self.

  Hierdie ideologie het in elk geval begin as 'n eksperiment om die surplus van kapitalisme met sosialistiese beleide te doseer.

  Die implementering daarvan het hoofsaaklik op die Europese vasteland, na die Tweede Wêreldoorlog.

  Die hoofkenmerke daarvan is:

  • Gelyke geleenthede deur sosiale beleide, egter sonder om dieprivate eiendom,
  • Geloof in die Staat as 'n ingryper in die ekonomie met die doel om ongelykhede wat deur die vrye mark veroorsaak word reg te stel,
  • Fokus op maatskaplike welsyn sonder 'n sosialistiese omwenteling, nog minder om te gee up the capitalism,
  • Gewaardering van gelykheid en vryheid,
  • Verdedig dat die Staat 'n waardige standaard moet waarborg, as sekuriteit vir elke individu.

  Hierdie ideologie, as sowel as liberalisme, is die twee belangrikste ideologieë op die planeet, wat natuurlik in demokratiese lande gevind word.

  Voorbeelde van lande wat sosiale demokrasie ondersteun is Frankryk en Duitsland, terwyl liberalisme deur die Verenigde State en die Verenigde Koninkryk.

  Kapitalistiese Ideologie

  Die kapitalistiese ideologie word geklassifiseer as 'n ekonomiese metode waar private instellings die houers is van die produksiemiddele, wat entrepreneurskap, kapitaalgoedere is , natuurlike hulpbronne en arbeid.

  Deur hul maatskappye oefen houers van kapitaalgoedere, entrepreneurskap en natuurlike hulpbronne beheer uit.

  Gebaseer op die private eienaarskap van die produksiemiddele en met die oog op wins en rykdom akkumulasie, kapitalisme is vandag die mees aanvaarde stelsel in die wêreld.

  Die basiese kenmerke van kapitalisme is:

  • Min staatsinmenging in die arbeidsmark,
  • Die werkersklas is salaris,
  • Dieeienaars is diegene wat die produksiemiddele besit en uit hul eie eiendom wins maak,
  • die vrye mark waardeer, goedere en dienste versprei volgens vraag en aanbod,
  • Indeling van sosiale klasse, met 'n oorheersing van private eiendom.

  Een van die mees negatiewe punte van kapitalisme is sy sosiale ongelykheid tussen werkers en kapitaliste, wat veroorsaak word deur die gereelde soeke na die akkumulasie van winste en rykdom.

  Konserwatiewe ideologie

  Het ontstaan ​​in die 16de eeu, het die konserwatiewe ideologie – konserwatisme – beter bekend geword ná die Franse Rewolusie.

  Konserwatisme is 'n politieke denkstroming wat verkondig die verdediging van die valorisering en bewaring van sosiale instellings, benewens die konsepte en morele beginsels wat reeds in 'n samelewing gevestig is.

  Sien ook: Wat beteken dit om oor 'n bosluis te droom?

  Konserwatiewe denke is gebaseer op die waardes wat geassosieer word met die tradisionele gesin, die morele beginsels wat reeds gedefinieer is, die godsdiens en die behoud van 'n sekere sosiale orde.

  Dikwels word die idees van konserwatisme beïnvloed deur Christelike beginsels.

  Dit is die kenmerke van konserwatisme:

  • Waardeering van ekonomiese en politieke vryheid, benewens moraliteit en orde;
  • Dit is gebaseer op die Christendom, met godsdiens as basis;
  • Dit glo dat slegs die politieke- regstelsel verseker die billikheid wat nodig is onder dieindividue;
  • Glo in meritokrasie;
  • Glo dat veranderinge stadig en geleidelik moet plaasvind.

  Konserwatisme bepleit ook groter markliberalisering, met belastingvermindering en voorkeur vir nasionalistiese waardes.

  Anargistiese Ideologie

  Anargisme het in die middel van die negentiende eeu, na die Tweede Industriële Revolusie, gemanifesteer. Die skeppers daarvan was die Franse teoretikus Pierre-Joseph Proudhon en die Russiese filosoof Mikhail Bakunin.

  Die naam anargisme beskryf reeds baie van sy ideologie – die Griekse anarchia beteken “afwesigheid van regering” – , demonstreer dat dit nie in enige vorm van oorheersing (selfs deur die Staat oor die bevolking) of enige hiërargie glo nie.

  Anargisme bepleit 'n kultuur van selfbestuur en kollektiwiteit.

  Die anargistiese ideologie dit verdedig hoofsaaklik individuele en kollektiewe vryheid, gelykheid en solidariteit.

  Die hoofkenmerke van anargisme is:

  • Dit vestig 'n klaslose samelewing, waar dit gevorm word deur vrye individue en
  • Verwerp die bestaan ​​van die Weermag en die polisie;
  • Glo in die uitwissing van politieke partye;
  • Verdedig 'n samelewing gebaseer op totale vryheid, maar met verantwoordelikheid;
  • Dit is in stryd met enige oorheersing, hetsy van enige aard (godsdienstig, ekonomies, sosiaal of

  David Ball

  David Ball is 'n bekwame skrywer en denker met 'n passie om die terreine van filosofie, sosiologie en sielkunde te verken. Met 'n diepe nuuskierigheid oor die ingewikkeldhede van die menslike ervaring, het David sy lewe daaraan gewy om die kompleksiteite van die verstand en sy verbintenis met taal en die samelewing te ontrafel.David het 'n Ph.D. in Filosofie van 'n gesogte universiteit waar hy gefokus het op eksistensialisme en die taalfilosofie. Sy akademiese reis het hom toegerus met 'n diepgaande begrip van die menslike natuur, wat hom in staat gestel het om komplekse idees op 'n duidelike en herkenbare wyse aan te bied.Deur sy loopbaan het David talle gedagteprikkelende artikels en essays geskryf wat in die dieptes van filosofie, sosiologie en sielkunde delf. Sy werk ondersoek uiteenlopende onderwerpe soos bewussyn, identiteit, sosiale strukture, kulturele waardes en die meganismes wat menslike gedrag dryf.Behalwe vir sy vakkundige strewes, word David vereer vir sy vermoë om ingewikkelde verbande tussen hierdie dissiplines te weef, wat lesers 'n holistiese perspektief op die dinamika van die menslike toestand bied. Sy skryfwerk integreer filosofiese konsepte briljant met sosiologiese waarnemings en psigologiese teorieë, en nooi lesers uit om die onderliggende kragte te verken wat ons gedagtes, aksies en interaksies vorm.As die skrywer van die blog van abstrakte - Filosofie,Sosiologie en Sielkunde, David is daartoe verbind om intellektuele diskoers te bevorder en 'n dieper begrip van die ingewikkelde wisselwerking tussen hierdie onderling verbonde velde te bevorder. Sy plasings bied aan lesers 'n geleentheid om betrokke te raak by gedagteprikkelende idees, aannames uit te daag en hul intellektuele horison uit te brei.Met sy welsprekende skryfstyl en diepgaande insigte is David Ball ongetwyfeld 'n kundige gids op die gebied van filosofie, sosiologie en sielkunde. Sy blog het ten doel om lesers te inspireer om hul eie reise van introspeksie en kritiese ondersoek aan te pak, wat uiteindelik lei tot 'n beter begrip van onsself en die wêreld om ons.