ეგოს მნიშვნელობა

 ეგოს მნიშვნელობა

David Ball

რა არის ეგო?

ეგო არის სიტყვა, რომელიც მისი ლათინური წარმოშობით ნიშნავს "მე", პირველ პირში.

ტერმინი ეგო გამოიყენება. ფილოსოფიაში, რაც ნიშნავს " მე თითოეულის ", ან ის, რაც ახასიათებს თითოეული ინდივიდის პიროვნებას .

გარდა ამისა. ფილოსოფიისთვის, ეგო ასევე ფსიქოანალიზისთვის დამახასიათებელი ტერმინია და, ფსიქოანალიტიკური თეორიის თანახმად, ეგო არის ტრიადის ნაწილი, რომელიც ქმნის თითოეული ადამიანის ფსიქიკურ მოდელს, რომელიც შედგება ეგო , სუპერეგო და ID . მიუხედავად იმისა, რომ სუპერეგო და ID არაცნობიერი შინაარსია, ეგო განიხილება "პიროვნების დამცველად", რაც ხელს უშლის არაცნობიერი შინაარსის ცნობიერი მხარის მიღებას და, შესაბამისად, პიროვნების თავდაცვის მექანიზმს წარმოადგენს.

ეგო ეს არის იმიჯი, რომელიც ადამიანს აქვს საკუთარი თავის შესახებ, ეს არის ის ნაწილი, რომელიც განსაზღვრავს ინდივიდის ქმედებებსა და ინსტინქტებს იმ პირისპირ, რასაც ის იღებს, როგორც რეალური სამყაროს გამოვლინება. პოპულარულ კონცეფციაში, ეგო არის ტერმინი, რომელიც მიუთითებს ადამიანის უკიდურეს აღფრთოვანებას საკუთარი თავის მიმართ.

იგი განიხილება ინდივიდის არსად, ეგო არის მნიშვნელოვანი კონცეფცია პიროვნების შესწავლისთვის, ხდება წვერი. ბალანსის შესახებ, რაც ადამიანს სურს და რეალურად აქვს, განსაზღვრავს სოციალურ ფასეულობებს , რომლებიც აღნიშნავს ადამიანის არსებობას.

ეგოს ასევე აქვს დამახასიათებელი შეკრება თითოეული ინდივიდის ძირითადი პრინციპების შესახებ. , რომელიცყალიბდება მისი ცხოვრების დასაწყისიდან და შეიძლება ჩაითვალოს ადამიანზე დომინირებულ ინსტინქტად, ბუნებრივ იმპულსად, რომელიც მიმართავს ინდივიდს რთული სიტუაციების წინაშე, აჩვენებს მის ცხოვრებისეულ მიდრეკილებებს.

ეს ინსტინქტი განისაზღვრება იმით. ეგო არის ის, რაც მიგვიყვანს ეროსთან, სიცოცხლის სიყვარული, სხვა ადამიანებთან ინტეგრაცია, თავდაცვის ინსტინქტი და ეგზისტენციალური სიტუაციის შენარჩუნება, თანატოსის საწინააღმდეგოდ, რაც არის სიკვდილი, განადგურება.

ეგოს აქვს როგორც ერთი. მისი ძირითადი ატრიბუტებია იმ სურვილების ჰარმონიზაცია, რომლებსაც ჩვენ ID-ის მეშვეობით ვგრძნობთ სუპერეგოს რეალობასთან, არაცნობიერი სურვილების ჩახშობა ისე, რომ არ მივიღოთ სასჯელი, რომელიც გამოწვეულია ემოციური კონტროლის ნაკლებობით.

შეკავებით სურვილები და სურვილები, ეგო პასუხისმგებელია უნარზე განასხვავოს რა არის შესაძლებელი და რა არის შეუძლებელი იმ რეალობის წინაშე, რომელსაც ჩვენ განვიცდით.

Იხილეთ ასევე: რას ნიშნავს სიზმარში დახრილი კბილები?

ეგო და ფროიდის თეორია.

ფსიქოანალიზის მამის, ზიგმუნდ ფროიდის მიხედვით, ეგო არის ჰიპოთეზების ერთობლიობა ინდივიდების ტვინის ფუნქციონირების შესახებ, წინაპირობად აღებული იმისა, რომ ყოველი ფსიქიკური მოვლენა განისაზღვრება წინა მოვლენებით, რაც იწვევს დასკვნამდე, რომ ფსიქიკურ სამყაროში არ არსებობს შანსები.

ფროიდის კონცეფციიდან გამომდინარე, ეგო არის ფსიქოანალიტიკური საფუძველი ფსიქიკის აღწერისთვის, სიტყვა, რომელიც მოდის ებრაულიდან და ნიშნავს სულს. როგორც ელემენტი, რომელიც არსებობს ყველა ცოცხალ არსებაში,პასუხისმგებელია ემოციების გამოხატვის უნარზე.

აქედან გამომდინარე, ეგო არის ჩვენი ფსიქიკის ბიოლოგიური და პრიმიტიული ელემენტი, რომელიც მოქმედებს არაცნობიერში, სადაც ტრამვები და სურვილები, რომლებსაც სამყაროში ვუშვებთ, რეპრესირებულია და ინახება. , ყოველთვის მოტივირებულია იმ მოვლენებით, რომლებიც აღნიშნავდნენ ჩვენს წინა ცხოვრებას.

Იხილეთ ასევე: ფორდიზმი

ეგო საშუალებას გვაძლევს ვიგრძნოთ კარგი და ცუდი ემოციები, ის საშუალებას გვაძლევს დავიცვათ ნიღაბი იმ სიტუაციების წინაშე, რომლებმაც შეიძლება დაუცველები გახადონ. ჩვენ ვიცით როგორ დავაბალანსოთ ურთიერთობა სიამოვნების პრინციპსა და რეალობის პრინციპს შორის და საშუალებას გვაძლევს შევქმნათ თავდაცვა, რათა დავიცვათ ის, რაც გვემუქრება, გარდა იმისა, რომ შესაძლებელია ლიბიდოს გამოვლინება.

ალტერ ეგო

ფროიდისთვის, ალტერ ეგო არის მეორე მე, ან „სხვა მე“, რომელიც შეიძლება ჩაითვალოს მეორე პიროვნებად, რომელიც იმყოფება ცალკეულ ინდივიდში .

კარგი. ამის მაგალითი შეიძლება მოიძებნოს ლიტერატურაში, როდესაც ავტორის ალტერ-ეგოს გამოვლინება რეპროდუცირებულია სხვა ადამიანის თვალთახედვიდან მოთხრობილ ამბავში, რითაც ნაწარმოების წარმოქმნას განსხვავებული პიროვნება ვარაუდობს.

თუმცა, მაშინ როცა ლიტერატურაში ალტერ-ეგო შეიძლება გამოვლინდეს შეგნებულად, ფსიქოანალიზში ის განიხილება პათოლოგიურ სიმპტომად, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს დისოციაციური იდენტობის დარღვევა.

ეგოს მნიშვნელობა არის კატეგორიებში ფილოსოფია და ფსიქოლოგია

იხილეთასევე:

  • ზნეობრივი ღირებულებების მნიშვნელობა
  • ზნეობის მნიშვნელობა
  • ეთიკის მნიშვნელობა

David Ball

დევიდ ბურთი არის წარმატებული მწერალი და მოაზროვნე, რომელსაც აქვს გატაცება ფილოსოფიის, სოციოლოგიისა და ფსიქოლოგიის სფეროების შესასწავლად. ღრმა ცნობისმოყვარეობით ადამიანური გამოცდილების სირთულეებით, დავითმა თავისი ცხოვრება მიუძღვნა გონების სირთულეების ამოხსნას და მის კავშირს ენასა და საზოგადოებასთან.დავითს აქვს დოქტორი. ფილოსოფიაში პრესტიჟული უნივერსიტეტიდან, სადაც მან ყურადღება გაამახვილა ეგზისტენციალიზმზე და ენის ფილოსოფიაზე. მისმა აკადემიურმა მოგზაურობამ მას აღჭურვა ადამიანის ბუნების ღრმა გაგებით, რაც მას საშუალებას აძლევდა წარმოედგინა რთული იდეები მკაფიოდ და გასაგებად.მთელი თავისი კარიერის განმავლობაში, დევიდი დაწერა მრავალი დამაფიქრებელი სტატია და ესე, რომელიც იკვლევს ფილოსოფიის, სოციოლოგიის და ფსიქოლოგიის სიღრმეებს. მისი ნამუშევარი დეტალურად იკვლევს სხვადასხვა თემებს, როგორიცაა ცნობიერება, იდენტობა, სოციალური სტრუქტურები, კულტურული ღირებულებები და მექანიზმები, რომლებიც განაპირობებს ადამიანის ქცევას.მეცნიერული საქმიანობის მიღმა, დევიდს პატივს სცემენ ამ დისციპლინებს შორის რთული კავშირების დამყარების უნარის გამო, რაც მკითხველს აწვდის ჰოლისტიკური პერსპექტივას ადამიანის მდგომარეობის დინამიკის შესახებ. მისი ნაწერი ბრწყინვალედ აერთიანებს ფილოსოფიურ ცნებებს სოციოლოგიურ დაკვირვებებთან და ფსიქოლოგიურ თეორიებთან, იწვევს მკითხველს შეისწავლონ ძირითადი ძალები, რომლებიც აყალიბებენ ჩვენს აზრებს, მოქმედებებს და ურთიერთქმედებებს.როგორც აბსტრაქტული ბლოგის - ფილოსოფიის ავტორი,სოციოლოგია და ფსიქოლოგია, დევიდი მოწოდებულია ხელი შეუწყოს ინტელექტუალურ დისკურსს და ხელი შეუწყოს ამ ურთიერთდაკავშირებულ სფეროებს შორის რთული ურთიერთქმედების ღრმა გაგებას. მისი პოსტები მკითხველს აძლევს შესაძლებლობას ჩაერთონ დამაფიქრებელ იდეებთან, დაუპირისპირდნენ ვარაუდებს და გააფართოონ თავიანთი ინტელექტუალური ჰორიზონტები.თავისი მჭევრმეტყველი წერის სტილითა და ღრმა შეხედულებებით, დევიდ ბურთი უდავოდ მცოდნე მეგზურია ფილოსოფიის, სოციოლოგიის და ფსიქოლოგიის სფეროებში. მისი ბლოგი მიზნად ისახავს შთააგონოს მკითხველები, დაიწყონ საკუთარი მოგზაურობები ინტროსპექციისა და კრიტიკული შემოწმებისკენ, რაც საბოლოოდ მიგვიყვანს საკუთარი თავის და ჩვენს გარშემო სამყაროს უკეთ გაგებამდე.