მორალის მნიშვნელობა

 მორალის მნიშვნელობა

David Ball

რა არის მორალი?

მორალი არის სიტყვა, რომელსაც თავისი ფესვი აქვს ლათინურ მორებში, ტერმინი, რომელიც შეიძლება ითარგმნოს როგორც "ჩვეულებასთან დაკავშირებული". ამჟამად მორალი შეიძლება გავიგოთ, როგორც ქცევების ერთობლიობა, რომელიც მიღებული, მოსალოდნელი და წახალისებულია საზოგადოების ინდივიდების მიერ, რომელიც მოიცავს რწმენათა, ნორმებისა და ღირებულებების მთელ რიგს, რომელიც განსაზღვრავს ამ ქცევებს და განსაზღვრავს რა არის სწორი და არასწორი, რა არის. სიკეთე და ბოროტება სოციალური ცხოვრების კონტექსტში.

მორალური ღირებულებები გადაეცემა და კონსოლიდირებულია თაობიდან თაობას, გადაეცემა ცხოვრებით საზოგადოება, გაბატონებული კულტურისა და ტრადიციების, ასევე ფორმალური განათლების მეშვეობით. თუმცა, ცივილიზაციის განვითარების ამჟამინდელ დონეზე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მორალი ზოგადად მედიის საშუალებითაც არის გადმოცემული და კონსოლიდირებული.

მეცნიერებები, როგორიცაა ფსიქოანალიზი, სოციოლოგია და ანთროპოლოგია, მორალს ერთიან გახდის. მათი შესწავლის ძირითადი საგნები თეორიების შემუშავებით, რომლებიც ხსნიან მორალის სხვადასხვა ტიპებს სხვადასხვა დროსა და საზოგადოებაში, ჯგუფებსა და სოციალურ კლასებში. და მეცნიერების მიღმა, მორალი ასევე წარმოდგენილია ძალიან მნიშვნელოვანი სახით, 20 საუკუნეზე მეტი ხნის განმავლობაში, ფილოსოფიურ რეფლექსიებში, რომელიც ადგენს ეთიკის ერთ-ერთ ცენტრალურ თემას, და ამ გაგებით სიტყვა მორალი არის არსებითი სახელი. .

სიტყვა მორალი ხდება ზედსართავი სახელი, როდესაც გამოიყენება აღსანიშნავადვინმეს ან ქცევას. და ამ თვალსაზრისით მორალის ქონა, ზნეობა ნიშნავს კარგი ზნეობის მქონე ადამიანს, რომელიც იქცევა მიღებული სახით სოციალური კონვენციების წინაშე.

ეთიკა და მორალი

ეთიკის ცნებები. და მორალი მჭიდრო კავშირშია, თუმცა განსხვავებული მნიშვნელობა აქვს. მორალი არის მიღებული ჩვეულებები, რომლებიც არეგულირებს სოციალურ ინტერაქციას, რომელიც განსაზღვრავს რა არის დასაშვები, საქებარი, გასაკრიტიკებელი და გასაკიცხი. ეთიკა კი, თავის მხრივ, არის მორალის შესწავლა, რომელიც ადგენს ფილოსოფიის ერთ-ერთ დარგს და ასევე არის ადამიანური ცოდნის რამდენიმე დარგში, ეს არის თეორიული, ანალიტიკური, კრიტიკული, მეცნიერული კვლევა.

იხ. ასევე ეთიკის მნიშვნელობა

მორალური ზიანი

მორალური ზიანი არის კანონიდან მიღებული ტერმინი და აღნიშნავს ნებისმიერ ქმედებას, რომელიც ზიანს აყენებს ადამიანის სოციალურ სულს და ზემოქმედებს მათზე ისე, რომ გრძნობს არასრულფასოვნებას. , დამცირებული, შეურაცხყოფილი, დამცირებული და ა.შ. მორალური ზიანი არ ეხება ეკონომიკურ ან მატერიალურ ზიანს, არამედ ისეთს, რომელიც ლახავს პიროვნების ღირსებას, შეურაცხყოფს მის გრძნობებს, ესხმის მის ინტელექტს.

Იხილეთ ასევე: რას ნიშნავს სიზმარი მთვარეზე?

ზნეობრივი შევიწროება

ზნეობრივი შევიწროება არის გამოყენებული ტერმინი. კონკრეტულად ეხებოდეს გარკვეულ ქცევებს სამუშაო გარემოში. როდესაც თანამშრომელს ამცირებენ, აგინებენ, უარყოფითად აკრიტიკებენ მნიშვნელოვანი პერიოდის განმავლობაში, არასწორად ეპყრობიან, მოკლედ, ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს ადამიანი განიცდის მორალურ შევიწროებას.

ამბის მორალი

მორალი Theისტორია არის გამოთქმა, რომელიც იყენებს სიტყვა მორალურ სხვა გაგებით. გამოთქმა ეხება სწავლას, რომელსაც მოაქვს ამბავი , ზღაპარი, წიგნი და ა.შ. ეს არის გაკვეთილი, რომელიც რჩება ტექსტის წაკითხვის შემდეგ.

მორალი ფილოსოფიაში

ფილოსოფია მორალს ძირითადად ეთიკის ფარგლებში განიხილავს, ერთ-ერთ სფეროს, რომელსაც ის ეხება, ესთეტიკასთან ერთად , პოლიტიკა, მეტაფიზიკა და ეპისტემოლოგია. დასავლურ კულტურაში 2500 წელზე მეტი ხნის ისტორიის მანძილზე ბევრი რამ აისახა და ბევრი ითქვა მორალზე.

ძველ საბერძნეთში ცდილობდნენ ხაზი გაესვათ იმ უნივერსალურ ხასიათს, რომელიც უნდა ჰქონდეს ჭეშმარიტ მორალს, იმისათვის, რომ იყოს სწორი, უნდა იყოს მოქმედი ყველასთვის ნებისმიერ დროს. შუა საუკუნეებში ცდილობდნენ ბერძნების ეთიკური ასახვის შეჯერებას ქრისტიანულ პრინციპებთან, ქრისტიანულ მორალთან. ამავდროულად ხაზგასმით აღინიშნა, რომ უფრო და უფრო მეტი ძალისხმევა ხორციელდებოდა ერთი მხრივ, მორალი გონების სადავეების ქვეშ მოექცეს, მეორე მხრივ კი ქრისტიანული გავლენა შემცირებულიყო. და მას შემდეგ მორალზე მსჯელობამ ყველაზე მრავალფეროვანი გზა გაიარა, ნიცშეს მსგავსი იდეები, ვისთვისაც მორალი თავის მიმდევრებს ნახირად აქცევს, ან ისეთი ხედვები, როგორიცაა პრაგმატიზმი, რომელშიც მორალი არის ის, რაც სასარგებლოა ინდივიდისა და საზოგადოებისთვის. საზოგადოება .

ზნეობრივი, ამორალური და ამორალური

ამორალური არის ყველა ის ქცევა, რომელიც ეწინააღმდეგება გაბატონებულ მორალს,საჯარო მოედანზე გაშიშვლება არის ამორალური, მაგალითად, ჩვენს საზოგადოებაში მოდაში არსებული ღირებულებების მიხედვით. უკვე ამორალურია ის, ვისაც არ აქვს მორალი, რომელიც არის მორალური მოქმედების სფეროს მიღმა, ვინც მას არ ითვალისწინებს.

მორალის მნიშვნელობა ფილოსოფიის კატეგორიაშია

Იხილეთ ასევე: რას ნიშნავს სიზმარში ლობიო?

იხილეთ აგრეთვე:

  • ეთიკის მნიშვნელობა
  • მეტაფიზიკის მნიშვნელობა
  • ლოგიკის მნიშვნელობა
  • გნოსტემოლოგიის მნიშვნელობა
  • <9 9>ზნეობრივი ღირებულებების მნიშვნელობა
  • ესთეტიკის მნიშვნელობა
  • ისტორიის მნიშვნელობა
  • სოციოლოგიის მნიშვნელობა
  • საზოგადოების მნიშვნელობა

David Ball

დევიდ ბურთი არის წარმატებული მწერალი და მოაზროვნე, რომელსაც აქვს გატაცება ფილოსოფიის, სოციოლოგიისა და ფსიქოლოგიის სფეროების შესასწავლად. ღრმა ცნობისმოყვარეობით ადამიანური გამოცდილების სირთულეებით, დავითმა თავისი ცხოვრება მიუძღვნა გონების სირთულეების ამოხსნას და მის კავშირს ენასა და საზოგადოებასთან.დავითს აქვს დოქტორი. ფილოსოფიაში პრესტიჟული უნივერსიტეტიდან, სადაც მან ყურადღება გაამახვილა ეგზისტენციალიზმზე და ენის ფილოსოფიაზე. მისმა აკადემიურმა მოგზაურობამ მას აღჭურვა ადამიანის ბუნების ღრმა გაგებით, რაც მას საშუალებას აძლევდა წარმოედგინა რთული იდეები მკაფიოდ და გასაგებად.მთელი თავისი კარიერის განმავლობაში, დევიდი დაწერა მრავალი დამაფიქრებელი სტატია და ესე, რომელიც იკვლევს ფილოსოფიის, სოციოლოგიის და ფსიქოლოგიის სიღრმეებს. მისი ნამუშევარი დეტალურად იკვლევს სხვადასხვა თემებს, როგორიცაა ცნობიერება, იდენტობა, სოციალური სტრუქტურები, კულტურული ღირებულებები და მექანიზმები, რომლებიც განაპირობებს ადამიანის ქცევას.მეცნიერული საქმიანობის მიღმა, დევიდს პატივს სცემენ ამ დისციპლინებს შორის რთული კავშირების დამყარების უნარის გამო, რაც მკითხველს აწვდის ჰოლისტიკური პერსპექტივას ადამიანის მდგომარეობის დინამიკის შესახებ. მისი ნაწერი ბრწყინვალედ აერთიანებს ფილოსოფიურ ცნებებს სოციოლოგიურ დაკვირვებებთან და ფსიქოლოგიურ თეორიებთან, იწვევს მკითხველს შეისწავლონ ძირითადი ძალები, რომლებიც აყალიბებენ ჩვენს აზრებს, მოქმედებებს და ურთიერთქმედებებს.როგორც აბსტრაქტული ბლოგის - ფილოსოფიის ავტორი,სოციოლოგია და ფსიქოლოგია, დევიდი მოწოდებულია ხელი შეუწყოს ინტელექტუალურ დისკურსს და ხელი შეუწყოს ამ ურთიერთდაკავშირებულ სფეროებს შორის რთული ურთიერთქმედების ღრმა გაგებას. მისი პოსტები მკითხველს აძლევს შესაძლებლობას ჩაერთონ დამაფიქრებელ იდეებთან, დაუპირისპირდნენ ვარაუდებს და გააფართოონ თავიანთი ინტელექტუალური ჰორიზონტები.თავისი მჭევრმეტყველი წერის სტილითა და ღრმა შეხედულებებით, დევიდ ბურთი უდავოდ მცოდნე მეგზურია ფილოსოფიის, სოციოლოგიის და ფსიქოლოგიის სფეროებში. მისი ბლოგი მიზნად ისახავს შთააგონოს მკითხველები, დაიწყონ საკუთარი მოგზაურობები ინტროსპექციისა და კრიტიკული შემოწმებისკენ, რაც საბოლოოდ მიგვიყვანს საკუთარი თავის და ჩვენს გარშემო სამყაროს უკეთ გაგებამდე.