Erkölcsi érzék

 Erkölcsi érzék

David Ball

Erkölcsi érzék A senso hímnemű főnév, amely a latinból származik. sensus ami "érzékelést, értelmet, érzést" jelent.

Az erkölcs melléknév és két nemű főnév, a latinból származik. moralis ami azt jelenti, hogy "egy személy megfelelő viselkedése a társadalomban".

A Sense of moral jelentése az erkölcsi érzést írja le, amely megfelel a erkölcs a erkölcsi értékek amelyek egy adott társadalomban léteznek.

Erkölcsi érzék akkor van, amikor az ember a felebarátja iránti érzelmei, értékei és a közte és felebarátja közötti egyenlőség érzése alapján hajlamos cselekedni.

Más szóval, az erkölcsi érzék ráveszi az egyént, hogy azonnal cselekedjen, amikor segíteni akar felebarátján, azáltal, hogy empátiát érez, és jól érzi magát az értékei miatt.

Az erkölcsi érzék által megszólított érzések között pontosan a másokon való segítés vágya, az empátia és a tiltott cselekedetek mellőzése szerepel.

Az erkölcsi érzék az etika mellett áll, elvégre ez a társadalmak közötti kapcsolat egyik alappillére. A cselekvés révén az erkölcsi értékek teljesülnek, figyelembe véve a társadalmi rétegeket és ágazatokat.

Az erkölcsi érzéket kifejező helyzetekre példa a meggondolatlan vagy impulzív, erős érzelem által kiváltott, de később megbánást, bűntudatot vagy bűntudatot kiváltó magatartás, valamint az erőszak miatt érzett borzalom bizonyos helyzetekben, például gyilkosság, nemi erőszak stb. esetén.

A mindennapi életben észrevehető, hogy viselkedésünk olyan elképzelések szerint értékel, mint a helyes és helytelen.

Filozófiai szempontból az érzelmek olyan cselekvések vagy észlelések által kiváltott eredmények, amelyeket a "helyes és helytelen", "jó és rossz", "boldogság és szenvedés" stb. fogalmán keresztül értelmeznek.

A lázadás érzése például akkor támadhat, ha valaki azt látja, hogy egy idős nőt nem tisztelnek, vagy ha egy nőt megver a partnere. A szomorúság és a reménytelenség érzése akkor támad, ha valaki egy elhagyott gyermeket lát.

Lásd még: Mit jelent, ha azt álmodod, hogy repülsz?

Mindezek a példák olyan érzések megnyilvánulását foglalják magukban, amelyek az egyéni és kollektív (társadalmi) erkölcsi értékeken alapulnak, mivel ezek határozzák meg, hogy mi a helyes és mi a helytelen.

Természetesen az ilyen erkölcsi értékek nagyrészt a polgári törvényekhez kapcsolódnak, bár ez nem szabály.

Az erkölcsöt olyan normák jellemzik, amelyeket a kultúra, a hagyományok, a megállapodások és az egyén mindennapi viselkedése révén sajátítanak el egy adott társadalomban.

Így érthető, hogy a Nyugaton létező erkölcsi értékek nem feltétlenül azonosak a Keleten létező értékekkel, ami azt mutatja, hogy a két régió ilyen társadalmai között nagy különbség lehet az erkölcsösnek és erkölcstelennek tekintett cselekedetek között.

Erkölcsi érzék és erkölcsi lelkiismeret

Az erkölcsi érzék és az erkölcsi lelkiismeret között különbség van: a kétely.

Az erkölcsi érzéket az egyén erkölcsi értékei által kiváltott érzelmekből származó érzés és azonnali cselekvés jellemzi.

Az erkölcsi lelkiismeret ezzel szemben ahhoz a megfontoláshoz kötődik, hogy az egyénnek milyen döntést (vagy döntéseket) kell hoznia, saját és mások viselkedése alapján.

Ebben az esetben az erkölcsi lelkiismeret arra kötelezi az egyént, hogy felelősséget vállaljon tetteiért, vállalva azok következményeit.

A megkülönböztetés elősegíti az eszközök és célok közötti kapcsolatot, amely segít megkülönböztetni az erkölcsös és erkölcstelen reakciókat.

Példa erre, amikor valaki megtalálja valaki más pénztárcáját (benne pénzzel) az utcán, és visszaadja a tulajdonosnak - ez a magatartás azt mutatja, hogy az illető erkölcsi lelkiismeretét felhasználva azt tette, amit az értékrendjének megfelelőnek tart, és teljes mértékben vállalja a tett következményeit.

Ebben a példában az illető úgy cselekedett, hogy az erkölcsileg helyes dologra hivatkozott, ahelyett, hogy kihasználta volna a helyzetet, és rendkívül könnyen pénzhez jutott volna.

Erkölcsi és etikai érzék

A koncepció etika és az erkölcsi érzék között egyértelmű kapcsolat van.

Az etika azonban hajlamos arra, hogy átfogóbb reflexiót keressen arról, hogy mik lennének azok az erkölcsi értékek, amelyek az embert irányítják, míg az erkölcsi érzék az egyes társadalmakban jelen lévő szokásokon, hagyományokon és kulturális tabukon alapul.

Lásd még: Kulturális relativizmus

Lásd még:

  • Az emberi erények jelentése
  • Az emberi lény jelentése
  • A racionalizmus jelentése

David Ball

David Ball kiváló író és gondolkodó, aki szenvedélyesen kutatja a filozófia, a szociológia és a pszichológia területeit. Az emberi tapasztalat bonyolultsága iránti mély kíváncsisággal David életét annak szentelte, hogy feltárja az elme összetettségét, valamint annak nyelvvel és társadalommal való kapcsolatát.David Ph.D. fokozattal rendelkezik. Filozófia szakon egy rangos egyetemen tanult, ahol az egzisztencializmusra és a nyelvfilozófiára összpontosított. Tudományos útja az emberi természet mélyreható megértésével ruházta fel, lehetővé téve számára, hogy összetett gondolatokat világosan és összehasonlítható módon mutasson be.Pályafutása során David számos elgondolkodtató cikket és esszét írt, amelyek a filozófia, a szociológia és a pszichológia mélységeibe nyúlnak bele. Munkája különböző témákat vizsgál, mint például a tudat, az identitás, a társadalmi struktúrák, a kulturális értékek és az emberi viselkedést meghatározó mechanizmusok.Tudományos törekvésein túl Davidet tisztelik azért, mert képes bonyolult kapcsolatokat szőni e tudományágak között, holisztikus perspektívát kínálva az olvasóknak az emberi állapot dinamikájáról. Írásai kiválóan integrálják a filozófiai fogalmakat szociológiai megfigyelésekkel és pszichológiai elméletekkel, és arra hívják az olvasókat, hogy fedezzék fel gondolatainkat, tetteinket és interakcióinkat a mögöttes erőket.Az absztrakt - Filozófia blog szerzőjeként,A szociológia és a pszichológia, David elkötelezett az intellektuális diskurzus előmozdítása és az ezen egymással összefüggő területek közötti bonyolult kölcsönhatások mélyebb megértésének elősegítése mellett. Bejegyzései lehetőséget kínálnak az olvasóknak, hogy elgondolkodtató ötletekkel foglalkozzanak, megkérdőjelezzék a feltételezéseket, és bővítsék szellemi látókörüket.Sokatmondó írásmódjával és mélyreható belátásaival David Ball kétségtelenül hozzáértő kalauz a filozófia, a szociológia és a pszichológia területén. Blogja célja, hogy inspirálja az olvasókat, hogy induljanak el saját önvizsgálati és kritikai vizsgálatukra, ami végső soron önmagunk és a minket körülvevő világ jobb megértéséhez vezet.