معنی تجربه گرایی

 معنی تجربه گرایی

David Ball

تجربه گرایی چیست

Empiricism اسمی است که از کلمه لاتین empiricus به معنای "پزشک با تجربه" گرفته شده است. لاتین این کلمه را از یونانی empeirikós (تجربه) آورده است که نتیجه empeiria (تجربه) است.

در منشأ خود، تجربه گرایی یک مکتب پزشکی بود که بیشتر از طریق تجربه کار می کرد تا نظریه. تجربه گرایی، در فلسفه، جنبشی است که تجارب را منحصر به فرد می داند و این تجارب هستند که ایده ها را شکل می دهند . بنابراین، تجربه گرایی از طریق دانش علمی مشخص می شود، راهی برای کسب خرد از طریق ادراک، منشأ ایده ها، درک چیزها مستقل از اهداف یا معانی آنها.

تجربه گرایی، اگرچه منشأ خود را در پزشکی دارد، اما از طریق یک نظریه معرفت شناختی شکل می گیرد، که نشان می دهد تمام دانش تنها از طریق تجربه می تواند به دست آید و بنابراین، پیامد ادراک حواس انسان است. تجربه، از نظر تجربه گرایی، آن چیزی است که هم ارزش و هم منشأ دانش را مشخص می کند و آن را محدود به آنچه که شخص می شناسد، می کند.

تجربه گرایی گرایشی است که بر قدرت تجربه تأکید دارد و در فلسفه شریک است. خردگرایی ، ایده آلیسم و ​​تاریخ گرایی، به طور خاص با تجربه حسی در شکل گیری ایده ها سروکار دارد، این تجربه را بالاتر از مفهومعقاید یا سنت‌های فطری، اگرچه با در نظر گرفتن این نکته که سنت‌ها و آداب و رسوم به دلیل تجربیات حسی شخصیت‌های قبلی، افراد اجدادی به وجود آمده‌اند.

تجربه‌گرایی به‌عنوان یک علم بر شواهد تأکید می‌کند، زیرا شواهدی هستند که معرفت می‌آورند. بنابراین، به شواهدی تبدیل می شود که روشی علمی است که از آن می توان فرضیه ها و نظریه هایی را پدید آورد که به جای اینکه صرفاً مبتنی بر استدلال، شهود یا وحی باشد، باید از طریق مشاهده جهان طبیعی آزمایش شوند.

در فلسفه، تجربه‌گرایی شاخه‌ای مخالف عقل‌گرایی است، زیرا متافیزیک و مفاهیمی مانند علت و جوهر را نقد می‌کند. برای پیروان تجربه‌گرایی، ذهن انسان به‌عنوان یک لوح خالی یا به‌عنوان جدولی می‌آید که از طریق تجربه، برداشت‌ها در آن ثبت می‌شود. از این رو عدم به رسمیت شناختن وجود ایده های فطری یا دانش جهانی است. از نظر جان لاک، فرانسیسکو بیکن، دیوید هیوم و جان استوارت میل، این تجربه گرایی است که باید در طول زندگی انسان را فرمان دهد.

همچنین ببینید: تعبیر خواب پارک تفریحی چیست؟

در حال حاضر تجربه گرایی تنوع جدیدی دارد، تجربه گرایی منطقی ، همچنین به عنوان نئوپوزیتیویسم شناخته می شود، که توسط حلقه وین ایجاد شد، که توسط فیلسوفانی که تجربه گرایی را مطالعه می کردند، شکل گرفت>.

در فلسفه تجربی می توان سه خط فکری را دنبال کرد:جامع، معتدل و علمی. برای علم، تجربه گرایی زمانی استفاده می شود که در مورد روش های علمی سنتی صحبت می شود، و دفاع می کند که نظریه های علمی باید مبتنی بر مشاهده باشد، نه استفاده از شهود یا ایمان. به تجربه گرایی از نظر عقل گرایی، دانش باید از علوم دقیق شروع شود، در حالی که تجربه گرایی به علوم تجربی ارزش بیشتری می دهد.

از نظر عقل گرایی، دانش می تواند از طریق عقل به دست آید نه از طریق حواس، زیرا اطلاعات حاصل از حواس می تواند بسته به اینکه چه کسی آن را می شنود یا می بیند، ما را فریب می دهد.

تجربه گرایی و روشنگری

روشنگری ، نظریه فلسفی متولد عصر روشنگری، دوره ای از دگرگونی ساختارهای اجتماعی، عمدتاً در اروپا، زمانی که مضامین حول محور آزادی و پیشرفت می چرخید، با محوریت انسان، اهمیت بیشتری به عقل داده می شد، قدرتی فراتر از دانشی که از طریق حواس وارد می شد.

تجربه گرایی و نقد

جریان فلسفی معروف به نقد دفاع می کند که عقل برای رسیدن به معرفت ضروری است و نیازی به استفاده از حواس برای این کار نیست.

خالق نقد ایمانوئل کانت بود که از فلسفه برای ترسیم استفاده کرد. خط مشترک بین تجربه گرایی و عقل گرایی. کانت مدعی است درنوشته های او که حساسیت و درک دو قوه مهم برای به دست آوردن دانش است و اطلاعاتی که توسط حواس به دست می آید نیاز به مدل سازی عقل دارد.

معنای تجربه گرایی در مقوله فلسفه است

همچنین ببینید: رویای اصلاح: از خانه، ساختمان، دیوار، حمام و غیره.

همچنین رجوع کنید به

  • معنای عقل گرایی
  • معنای پوزیتیویسم
  • معنای روشنگری
  • معنای هرمنوتیک
  • معنای تاریخ

David Ball

دیوید بال یک نویسنده و متفکر ماهر است که اشتیاق زیادی به کاوش در قلمروهای فلسفه، جامعه شناسی و روانشناسی دارد. دیوید با کنجکاوی عمیق در مورد پیچیدگی های تجربه انسانی، زندگی خود را وقف کشف پیچیدگی های ذهن و ارتباط آن با زبان و جامعه کرده است.دیوید دارای مدرک Ph.D. در فلسفه از یک دانشگاه معتبر که در آن بر اگزیستانسیالیسم و ​​فلسفه زبان تمرکز کرد. سفر آکادمیک او او را با درک عمیقی از ماهیت انسان مجهز کرده است و به او اجازه می دهد تا ایده های پیچیده را به شیوه ای واضح و قابل ارتباط ارائه کند.دیوید در طول زندگی حرفه‌ای خود مقالات و مقالات تأمل برانگیزی نوشته است که به عمق فلسفه، جامعه‌شناسی و روان‌شناسی می‌پردازند. آثار او موضوعات متنوعی مانند آگاهی، هویت، ساختارهای اجتماعی، ارزش‌های فرهنگی و مکانیسم‌هایی که رفتار انسان را هدایت می‌کنند را به دقت بررسی می‌کند.فراتر از فعالیت‌های علمی‌اش، دیوید به دلیل توانایی‌اش در ایجاد پیوندهای پیچیده بین این رشته‌ها مورد احترام است و دیدگاهی جامع در مورد پویایی شرایط انسانی به خوانندگان ارائه می‌دهد. نوشته‌های او به طرز درخشانی مفاهیم فلسفی را با مشاهدات جامعه‌شناختی و نظریه‌های روان‌شناختی ادغام می‌کند و خوانندگان را دعوت می‌کند تا نیروهای زیربنایی را که افکار، اعمال و تعاملات ما را شکل می‌دهند، کشف کنند.به عنوان نویسنده وبلاگ چکیده - فلسفه،جامعه شناسی و روانشناسی، دیوید متعهد به تقویت گفتمان فکری و ترویج درک عمیق تر از تعامل پیچیده بین این زمینه های به هم پیوسته است. پست‌های او به خوانندگان فرصتی می‌دهد تا با ایده‌های تفکر برانگیز درگیر شوند، مفروضات را به چالش بکشند و افق‌های فکری خود را گسترش دهند.دیوید بال با سبک نوشتاری شیوا و بینش عمیق خود، بدون شک یک راهنمای آگاه در قلمروهای فلسفه، جامعه شناسی و روانشناسی است. وبلاگ او با هدف الهام بخشیدن به خوانندگان برای شروع سفرهای درون نگری و بررسی انتقادی خود، در نهایت منجر به درک بهتر خود و دنیای اطرافمان می شود.